RetroShare Chatserver

Använd detta verktyg för att utbyta din publika RetroShare-nyckel. På så sätt får du tillgång till chattlobbyer och kan skaffa nya vänner.

Kortfattad instruktion:

  1. Mata in din publika RetroShare-nyckel (Enklast får du fram den i dialogen "Anslut ny kontakt, Ange certifikatet manuellt, Nästa).
  2. På nästa sida får du chatserverns nyckel, vilken du klistrar in i den nedre rutan i "Anslut kontakt"-dialogen, vilket ger dig tillgång till chatlobbyer där andra medlammar i gemenskapen redan chattar med varandra.
  3. Kommunicera med andra och byt nycklar med de du litar på!

Registrera en ny nyckel

RetroShare-nyckel:
Captcha-kod:
CAPTCHA Image
[ Annan bild ]


For your information, the actual chat server is PirateParty@D69260E2F99BD034 .